Skip to main content

Wie zijn wij ?


Forget Me Not is een internationaal project dat ontwerpers, journalisten, ingenieurs, onderzoekers, leraren, studenten en vrijwilligers uit België, Frankrijk en India samenbrengt. Dit project, dat gebaseerd is op het onderzoek dat Dominique Vandanjon op het eiland Réunion heeft verricht naar de geschiedenis van het erfgoed van de koloniale suikeronderneming in de gemeente Le Tampon, werd in 2022 opgestart onder auspiciën van de vzw Objet Témoin, die het project organiseert en financiert.

De vereniging wordt vanuit Brussel geleid door fotograaf en ingenieur Julien Vandanjon-Rancoule, die gespecialiseerd is in creatieve digitalisering en de overdracht van erfgoed via hedendaagse technologieën. Het project wordt geleid door Alicia Piot Bouysse, lerares Frans als vreemde taal en amateur hoedenmaakster, en de coördinatie is toevertrouwd aan Solène Lelièvre, maatschappelijk integratiewerker en masterstudente in de coördinatie van culturele projecten.

Onze waarden

Objet Témoin en Forget Me Not zijn in wezen projecten zonder winstoogmerk. Daarnaast zijn wij er vast van overtuigd dat kennis, cultuur en de overdracht van onze geschiedenis(sen) een van de pijlers zijn van cohesie in een complexe en geglobaliseerde wereld.

Op basis van dit eenvoudige idee voeren wij ons onderzoek uit met evenveel passie als striktheid, produceren wij documenten die wij valideren bij erkende docenten en onderzoekers, en met de zekerheid dat het ook de visuele kwaliteit is die iedereen, ongeacht zijn afkomst en opleidingsniveau, in staat zal stellen zich op een toegankelijke en eenvoudige manier nuttige kennis eigen te maken, te leren en over te dragen.

Wij werken met verschillende mensen over de hele wereld; hieronder staan de Forget me not projecthouders

Het Belgische team van Objet Témoin

Alicia PIOT BOUYSSE (projectcoördinator)

Alicia PIOT BOUYSSE

(projectcoördinator)

Onderzoek is niet meer dan boeken in een bibliotheek zonder zo'n toegewijde coördinator om het tot leven te brengen!

Julien VANDANJON-RANCOULE (president)

Julien VANDANJON-RANCOULE

(president)

Een transmedia onderzoeksprofessional met de ziel van een artiest, hij is de energie die nodig is om vooruit te blijven gaan

Het Reunionese team van Capeline - Afac 974

Dominique VANDAJON (wetenschappelijk medewerker)

Dominique VANDANJON

(wetenschappelijk medewerker)

Aan de oorsprong van dit project liggen al zijn onderzoeken en overpeinzingen die leiden tot een beter begrip van de wereld om ons heen

Title

Onze partners

  • Chercheurs d'Autres