Skip to main content
Editorial
Workshop de stylisme et création - 2021

Forget Me Not is een project bedacht en ontwikkeld door de vereniging Objet Témoin ASBL gevestigd in Brussel, België. Wij zijn zeer verheugd te kunnen meedelen dat wij een netwerk van geloofwaardige en verdienstelijke internationale associatieve, particuliere en openbare actoren hebben kunnen verenigen.

Het project is in 2021 ontstaan uit het onderzoek van de docenten van Capeline-Afac974 naar het erfgoed van de suikerrietarbeiders op het eiland Réunion in de 19e eeuw, en strekt zich nu uit over 3 continenten, in de Indische Oceaan, Europa en de Caraïben. In 2022 richten wij een vereniging zonder winstoogmerk op om de investeringen in verband met het verrichte werk uit te voeren, en lanceren wij deze website en sociale netwerken om te communiceren met onze partners en ons publiek.

Wij hopen u tot onze supporters, begunstigden en vrienden te mogen rekenen.

Tot ziens.


Ons Onderzoek

Om het erfgoed van de samenleving van de suikerrietarbeiders op de Creoolse eilanden beter te begrijpen, is het nodig terug te gaan in de tijd, naar een periode waarin de fotografie nog in de kinderschoenen stond, de teksten, gravures en aquarellen van die tijd te bestuderen, en te proberen de vele onbekenden in te vullen die de tijd heeft achtergelaten...

Verfstoffen

en de oorsprong van stoffen

In de 19e eeuw stimuleerde Nederland, onder impuls van de Nederlandse gouverneur Johannes Van Den Bosch, zijn koloniale economie door te investeren in de teelt van indigo op Java en de eilanden die het huidige Indonesië zouden worden. In de Franse koloniën waren de eigenaars verplicht hun arbeiders te voorzien van "blauw laken" voor hun kledingbehoeften.

Geschiedenis

van geëmancipeerd en toegewijd

Op 20 december 1848 schafte de Franse Republiek de slavernij op het eiland Réunion af, maar de industriële revolutie was in volle gang en vereiste een groeiend aantal arbeiders. Om hun expansie voort te zetten, huurden de boeren massaal "engagés" in uit India, Madagaskar, China, Indonesië en andere koloniën. Velen bleven.

Vercreoliseerde mode

& toeëigening

Van Londen tot Parijs wedijverden hoedenmaaksters om de bourgeoisklassen te kleden die verrijkt waren door de industriële explosie en de koloniale rijkdom. Deze zelfde families, die afwisselend in Europa en in de koloniën reisden, namen hun kledingtradities met zich mee en gaven soms hun overtollige en afgedankte kleding aan hun bedienden en families, die zich deze toe-eigenden en omvormden.

Documentatie & Reconstitutie Fotoshoots

Onze teams werken nauw samen met freelance journalisten en professionele fotografen om hoge-resolutiebeelden van het bouwproces, live-modelreconstructies en educatieve illustraties, en andere digitale middelen te produceren.