Skip to main content

Uniformen voor werknemers: Echt blauw dat vlekken doorstaat

Werknemersuniformen Echt blauw dat vlekken verdraagt! ". . hetzelfde; op geen enkele manier veranderend of verschillend", zo definieerthet Cambridge Dictionary uniform (woord). Oud of modern, militair of burger, de doelstellingen van een uniform (kleding) blijven onveranderd - identificatie, functionaliteit, bescherming en comfort. Honderd jaar geleden scheidden de omstandigheden de "witte boorden" van de "blauwe boorden". De...

Worker Uniforms: True Blue that Endures Stains

Worker Uniforms True Blue that Endures Stains! “. . . the same; not changing or different in any way,” is how the Cambridge Dictionarydefines uniform (word). Ancient or modern, military or civilian, the objectives of uniform (dress) remain unchanged - identification, functionality, protection, andcomfort. Hundred years ago, circumstances separated “white collar” interests from the “blue collar” ones. The wheel has come a full...